Check out some of the previous global power tour stops!

 Houston   

Houston

 

 Baton Rouge   

Baton Rouge

 

 Accra Ghana   

Accra Ghana

 

 
 Houston   

Houston

 

 Dallas   

Dallas

 

 New york

New york

 Atlanta   

Atlanta