Check out some of the previous global power tour stops!

Houston    

Houston

 

Baton Rouge    

Baton Rouge

 

Accra Ghana    

Accra Ghana

 

 
Houston    

Houston

 

Dallas    

Dallas

 

New york

New york

Atlanta    

Atlanta